Vykdau tvarkybos darbus

Atgal

Vykdau tvarkybos darbus

Pagal paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.05.01:2015 „Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ nuostatas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos atstovas dalyvauja tvarkybos darbų priėmimo komisijoje, kai priimami rezervato teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai.

Atkreiptinas dėmesys, kad tvarkybos darbų priėmimo komisijas sudaro Kultūros paveldo departamento direktorius arba Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt