Korupcijos prevencija

Atgal

Korupcijos prevencija

Susidūrus su korupcijos atvejais, prašome nedelsiant apie tai pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, tel. (8 5) 266 3333 arba el. paštu pranesk@stt.lt. Daugiau informacijos rasite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos internetinėje svetainėje.

Direkcija netoleruoja elgesio, kuris prasilenkia su viešojo sektoriaus tarnautojams nustatytais standartais. Jeigu susidūrėte su tokiu nekorektišku elgesiu, prašome nedelsiant pranešti Vilniaus pilių „Karštąja linija“ tel. (8 5) 212 65 12 (balso paštas, veikia visą parą) arba tiesiogiai informuoti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje atsakingą asmenį - patarėją Andrių Skorupską (el. p. andrius.skorupskas@vilniauspilys.lt, mob. tel. +370 688 07789, atsisiųsti dokumentą). Turite pastebėjimų, nusiskundimų ar siūlymų korupcijos prevencijos srityje, prašome kreiptis el. p. info@vilniauspilys.lt arba tel. (8 5) 212 26 62 (direkcijos darbo valandomis).

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją (vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi):

  1. Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas);
  2. Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas);
  3. Finansininkas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį);
  4. Administracinės veiklos koordinatorius (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) (atsisiųsti dokumentą).

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas (atsisiųsti dokumentą).