Administracinė informacija

Atgal

Administracinė informacija

Šioje skiltyje pateikiama pagrindinė administracinė informacija, susijusi su direkcijos veikla. Čia galite rasti direkcijos nuostatus, kuriuos tvirtina ir keičia Lietuvos Respublikos kultūros ministras, direkcijos metinius veiklos planus ir ataskaitas, informaciją apie direkcijos vykdomus viešuosius pirkimus, pateikiamos biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos, galite susipažinti su vidutiniu direkcijos darbuotojų darbo užmokesčiu, su darbuotojams skirtais paskatinimais, su direkcijos valdomimis transporto priemonėmis.

Ši informacija - tai mūsų detalizuota ataskaita Jums pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kultūros ministro nustatytus reikalavimus.

Kilus klausimams ar norint pa(si)tikslinti, prašome susisiekti el. p. info@vilniauspilys.lt arba tel. (8 5) 212 26 62.