Direkcijos nuostatai

Direkcijos nuostatai

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-171. Jūsų patogumui:

  • susipažinti su aktualia direkcijos nuostatų redakcija galite Teisės aktų registre;
  • jeigu naudojate mobiliuosius įrenginius, patogiau būtų susipažinti su aktualia direkcijos nuostatų redakcija čia.
Pagal Biudžetinių įstaigų įstatymo normas nuostatai yra dokumentas, kuriuo biudžetinė įstaiga vadovaujasi savo veikloje. Jie nustato įstaigos tikslus ir pagrindinius uždavinius. Direkcijos nuostatus tobulina ir keičia Lietuvos Respublikos kultūros ministras.