Kas mes?

Kas mes?

  • Siekdamas išsaugoti Vilniaus pilis, kaip Lietuvos istorinį valstybės ir dvasinės kultūros centrą, Lietuvos Respublikos Seimas nuo 1997-08-01 įsteigė Vilniaus pilių valstybinį kultūrinį rezervatą.
  • Vilniaus pilių valstybiniam kultūriniam rezervatui valdyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerija nuo 2004-07-01 įsteigė direkciją.
    • Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija yra valstybės biudžetinė įstaiga. Direkcijos savininkas yra Lietuvos Respublika. Direkcijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
    • Direkcijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais bei Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatais, kuriuos tvirtina ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
    • Direkcijos kaip įstaigos veiklą tiesiogiai reglamentuoja direkcijos nuostatai, kuriuos tvirtina ir keičia Lietuvos Respublikos kultūros ministras.