Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480, 22.3 punkto nuostatomis, čia galite rasti aktualiausią informaciją apie direkcijos darbuotojų (pagal vienarūšes pareigybes) vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį.