Noriu prekiauti

Noriu prekiauti

Vadovaujantis Vilniaus pilių rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-145, nuostatas fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su direkcija sutartis, leidžiama vykdyti prekybą.

Sutartys dėl prekybos rezervato teritorijoje sudaromos arba atsisakoma jas sudaryti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo reikiamų dokumentų pateikimo per E. Pristatymas informacinę sistemą.

Įmokų dydžius, mokėjimo tvarka ir kitas sąlygas, kai norima vykdyti prekybą rezervato teritorijoje, reglamentuoja Mokamų paslaugų kainų už prekybos vykdymą ar aptarnavimo sferos paslaugų teikimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktoriaus 2019-03-05 įsakymu Nr. V-2.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt