Vedu ekskursijas

Vedu ekskursijas

Vadovaujantis Vilniaus pilių rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-145, nuostatas fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su direkcija sutartis, leidžiama vesi ekskursijas.

Sutartys su ekskursijų (turų ir panašių veiklų) organizatoriais sudaromos arba atsisakoma jas sudaryti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo reikiamų dokumentų pateikimo per E. Pristatymas informacinę sistemą.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt