Organizuoju renginį

Atgal

Organizuoju renginį

Vadovaujantis Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 1111, nuostatomis, Vilniaus pilių rezervate leidžiami tik renginiai, kurie organizuojami Vilniaus pilių rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių nustatyta tvarka.

Pagal minėtų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-145, nuostatas fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su direkcija sutartis, rezervate gali būti leidžiama organizuoti ar rengti renginius.

Prašymai sudaryti sutartis dėl renginių pateikiami likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki jų pradžios. Tokius prašymus galite teikti bendruoju direkcijos el. paštu, info@vilniauspilys.lt, arba per E. Pristatymas informacinę sistemą.
 
Įmokų dydžius, mokėjimo tvarka ir kitas sąlygas, kai norima rengti renginius rezervato teritorijoje, reglamentuoja Mokamų paslaugų kainų už komercinių renginių organizavimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktoriaus 2018-02-28 įsakymu Nr. V-2.
 
Prašyme sudaryti sutartį dėl renginio organizavimo turi būti nurodyta:
  1. Organizatoriaus kontaktiniai duomenys, renginio pobūdis, data, vieta ir laikas;
  2. Trumpas renginio aprašymas, jo programa, numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius;
  3. Techninių ar kitų priemonių aprašymas, jų išdėstymo schema (jei tokios bus naudojamos);
  4. Transporto judėjimo schema;
  5. Renginio paruošiamųjų ir baigiamųjų darbų grafikas bei sąlygos;
  6. Prekyba, jei tokia numatoma, vykdymo vieta, laikas, pobūdis, įranga (tarp prekybos vykdytojo ir Direkcijos sudaroma atskira sutartis dėl leidimo prekiauti ar teikti aptarnavimo sferos paslaugas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje);
  7. Išorinės reklamos, jei tokia numatoma, pobūdis, įrengimo vieta (-os), jos grafiniai sprendiniai;
  8. Renginio vietos apsaugos sąlygos (jei tokia numatoma, pateikiama saugos paslaugų teikimo sutarties kopija);
  9. Renginio vietos sutvarkymo sąlygos (jei organizatorius nurodo, kad sutvarkys ją pats, šis įsipareigojimas pateikiamas raštiškai, atsakingam (įgaliotam) asmeniui pasirašant ir nurodant kontaktinius duomenis; jei renginio vietą sutvarkys teritorijų tvarkymu užsiimanti įmonė, pateikiama sutarties su ja kopija);

Atsižvelgiant į renginio mastą, jo vietos ypatybes, prieš suderinto renginio pradžią tarp Direkcijos ir organizatoriaus gali būti pasirašomas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos perdavimo-priėmimo, o jam pasibaigus – Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos priėmimo-perdavimo aktas.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt