Ketinu įrengti reklamą

Atgal

Ketinu įrengti reklamą

Pagal Reklamos įstatymo nuostatas įrengti išorinę reklamą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje leidžiama tik turint direkcijos sutikimą. Galutinį leidimą įrengti išorinę reklamą išduoda Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Sutikimai išorinei reklamai teikiami nuotoliniu būdu, pateikiant reikiamus dokumentus direkcijai per E. Pristatymas informacinę sistemą. Sutikimai suteikiami arba atsisakoma juos suteikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Atkreiptinas dėmesys, kad direkcija valdo Vilniaus pilių valstybinio rezervato teritoriją patikėjimo teise, todėl, vadovaujantis Reklamos įstatymo 12 str. 1 d. 4 punkto nuostatomis, norint įrengti reklamą, kuri ribojasi su žemės ar vandens telkinio paviršiu, būtina iš anksto gauti direkcijos kaip žemės valdytojo sutikimą.

Toks sutikimas suteikiamas arba atsisakoma suteikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo direkcijai per E. Pristatymas informacinę sistemą.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt