Planuoju teritorijas

Atgal

Planuoju teritorijas

Susipažinti su aktualiausiomis Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribomis galite Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre.

Taip pat rezervato ribas galite rasti Teisės aktų registre, susipažinus su Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. balandžio 4 d.  nutarimo Nr. XIII-273 priedais, kuriuose pateikiamos ne tik rezervato ribos, bet ir tokių ribų posūkio taškų koordinatės 1994 m. valstybinėje Lietuvos koordinačių sistemoje. Atkualiausios Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribos pasiekiamos ir Lietuvos erdvinės informacijos portale – Geoportal.lt.

Jeigu turi klausimų dėl rezervato ribų, daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
Kai planuojama teritorija patenka į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritoriją, teritorijų planavimo organizatorius privalo gauti direkcijos išduotas teritorijų planavimo sąlygas, išskyrus atvejus, kai tokių sąlygų išdavimo nenumato teisės aktai.

Teritorijų planavimo sąlygos išduodamos nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS). Teritorijų planavimo sąlygos išduodamos arba atsisakoma jas išduoti per terminą, kuris nurodytas konkrečių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse.
Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimas
Jeigu teisės aktai nenustato kitaip, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos atstovai tikrina parengtus teritorijų planavimo dokumentus, kai planuojama teritorija patenka į rezervato teritoriją.

Visi šie veiksmai atliekami nuotoliniu būdu, teikiant dokumentus per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS). Terminai, per kiek patikrinami dokumentai, yra nustatyti konkrečių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse.