Noriu fotografuoti arba filmuoti

Atgal

Noriu fotografuoti arba filmuoti

Vadovaujantis Vilniaus pilių rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-145, nuostatas fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su direkcija sutartis, leidžiama vykdyti fotografavimo ir (ar) filmavimo darbus komerciniais tikslais.

Sutartys su fotografavimo ir (ar) filmavimo darbų organizatoriais sudaromos arba atsisakoma jas sudaryti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo reikiamų dokumentų pateikimo per E. Pristatymas informacinę sistemą.

Įmokų dydžius, mokėjimo tvarka ir kitas sąlygas, kai norima filmuoti ar fotografuoti rezervato teritorijoje, reglamentuoja Mokamų paslaugų kainų už komercinių renginių organizavimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direktoriaus 2018-02-28 įsakymu Nr. V-2.

Be to, vadovaujantis Vilniaus pilių rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-145, nuostatas fiziniams ir juridiniams asmenims, sudariusiems su direkcija sutartis, leidžiama naudoti vizualinę Vilniaus pilių rezervato teritorijos medžiagą komerciniams tikslams.. Sutartys dėl rezervato vaizdinės medžiagos panaudojimo sudaromos arba atsisakoma  jas sudaryti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo reikiamų dokumentų pateikimo per E. Pristatymas informacinę sistemą.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt