Lietuvos pilys 2020

Lietuvos pilys 2020

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija po 10 metų pertraukos išleido žurnalo „Lietuvos pilys“ septintąjį numerį – „Lietuvos pilys 2020“.

Vilnius, 2020, 108 p. Iliustracijos. Santraukos anglų k. Tiražas 500 egz.

TURINYS

Moksliniai tyrimai

PAULIUS BUGYS. Karybos tendencijų Lietuvoje analizė ir jos problemos (ikivalstybinis ir ankstyvasis valstybinis laikotarpis).

GINTAUTAS ZABIELA. Pirmoji Georgenburgo pilis.

VALDAS RAKUTIS. Mūrinės Rytų Baltijos regiono pilys karo architektūros požiūriu XIV a. pabaigoje – XV a. pradžioje.

SAULIUS SARCEVIČIUS, RIČARDAS TARAŠKEVIČIUS. Lucko pilies plytų geocheminiai tyrimai.

Konferencijos

VALDAS RAKUTIS. XVIII amžiaus Europos tvirtovės trečiasis susitikimas: Tvirtovių vaidmuo XVIII amžiaus valstybių gynybinėse sistemose.

Apžvalgos

JURGITA VIRŠILIENĖ. Piliakalnių metų dienos ir darbai.

Parodos

ARŪNAS PUŠKORIUS.Tarptautinės archeologinės avalynės parodos „200 batų – 700 metų“ apžvalga.