Lietuvos pilys 2008

Lietuvos pilys 2008

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija išleido kasmetinio žurnalo “Lietuvos pilys“ ketvirtąjį numerį – „Lietuvos pilys 2008“.

Leidinį parėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

 Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilnius, 2009, 144 p., iliustracijos.

TURINYS:

Gintautas Zabiela: Nauji puslapiai medinių pilių tyrimuose

Vytas Jankauskas: Gediminaičių kunigaikštystės LDK pietinėse žemėse XIV-XV a.

Генадзь Семянчук: Деревянные замки Беларуси XIV-XVII веков (состояние изученности и исследовательские проблемы)

Genadzij Semiančuk: XIV – XVII a. medinių Baltarusijos pilių tyrimų problemos

Vidmantas Jankauskas: Naugarduko pilies ikonografiniai šaltiniai

Oksana Valionienė: Viduramžių Vilnius: planinės struktūros raida XIV – XV a.

Jonas Satkūnas, Ramutis Bonifacas Mikšys, Vidas Mikulėnas, Vytautas Minkevičius: Geodinaminiai procesai Vilniaus pilių teritorijoje: šlaitų deformacijos

Dainius Michelevičius, Mantas Budraitis: Geofizikinių tyrimų georadaru taikymas archeologiniams ir inžineriniams uždaviniams spręsti

Saulius Sarcevičius: Dainų slėnio paslaptys

Rūtilė Pukienė: Vilniaus Žemutinės pilies XIII – XVI a. radinių medienos rūšys

Stephen C. Rowell: Ką ankstyvieji rašytiniai šaltiniai byloja apie Kreivosios pilies vietą

Rūta Guzevičiūtė: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ikirenesansinės aprangos