Lietuvos pilys 2007

Lietuvos pilys 2007

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija išleido kasmetinio žurnalo “Lietuvos pilys“ trečiąjį numerį – „Lietuvos pilys 2007“.

Leidinį parėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilnius, 2008, 152 p., iliustracijos.

TURINYS:
 

Birutė Rūta Vitkauskienė: Pamirštas Vilnius. Iš Vilniaus pilių tyrinėjimų istorijos.

Rimantė Guobytė: Vilniaus pilių komplekso egzotiškasis reljefas ir gelmių sandara.

Eduardas Remecas: Duomenys apie Vilniaus Žemutinės pilies teritorijos numizmatinius radinius iki Valdovų rūmų tyrimų pradžios (iki 1987 m.).

Domininkas Burba: Nusikaltimai ir bausmės Vilniaus pilininko jurizdikoje XVIII a. antroje pusėje.

Vytas Jankauskas: Pilis ir prestižas: Gediminaičių kunigaikštystės XV amžiuje.

Raimonda Ragauskienė: Nuo valdos iki kunigaikštystės: Radvilų Dubingiai (XVI – XVII a. pradžia).

Stephen C. Rowell: XV a. vyskupų atlaidos raštai Vilniaus katedrai bei miestui: tekstas ir kontekstas.

Piotr M. Stępien: Konserwacja zespołu zabudowy Wzgórza Wawelskiego po roku 1990.

Piotr M. Stępień: Vavelio kalvos statinių komplekso konservavimas po 1990 m. (straipsnio santrauka).

Rūta Guzevičiūtė: Du Sofijos Vytautaitės atvaizdai: laikmečio įtaka kostiumo interpretacijai.

Rūta Kerevičiūtė: Vaikų kultūrinio ugdymo projektas „Miesto širdis“.