Lietuvos pilys 2009

Lietuvos pilys 2009

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija išleido kasmetinio žurnalo „Lietuvos pilys“ penktą numerį – „Lietuvos pilys 2009“

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilnius, 2010, 188 p., iliustracijos.

TURINYS:
 

Vytas Jankauskas: Gediminaičių kunigaikštystės LDK rytų pasienyje XIV amžiuje – XV amžiaus pradžioje

Vidmantas Jankauskas: Krėvos pilies ikonografija: tarp romantizmo ir dokumentikos

Gediminas Vaitkevičius: Įžanginės mintys apie Kreivąjį miestą

Gintautas Rackevičius: LDK valdovų rūmų ir Vilniaus pilies teritorijos tyrimai 2002–2009 metais

Birutė Rūta Vitkauskienė: Vilniaus Aukštutinės pilies priežiūra ir konservavimas XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios periodikos duomenimis

Edita Povilaitytė: Vilniaus Aukštutinės pilies rūmų ikonografija: nuo dokumentinio fiksavimo iki vizijų

Linas Girlevičius: Vilniaus pilių pietinių prieigų gynyba XV amžiaus pabaigoje – XVI amžiaus pradžioje

Eduardas Remecas: Monetų kompleksai, rasti tiriant Vilniaus Žemutinės pilies teritoriją

Raimonda Ragauskienė: XVI amžiaus Vilniaus pilies prižiūrėtojai: kolektyvinis portretas

Liudas Glemža: Vilniaus pilies įgula XVIII amžiaus antrojoje pusėje

Kęstutis Paulius Žygas: Erazmo Vitelijaus (Cioleko) pirmutinės dienos Romoje. Ištraukos iš Jono Burkardo 1501 metų dienoraščio Liber notarum

Rūta Kerevičiūtė: Lietuvos istorijos pažinimas gyvai Vilniaus pilių rezervate. Vaikų vasaros stovykla skirta Baltijos kelio 20-mečiui