Lietuvos pilys 2010

Lietuvos pilys 2010

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija išleido kasmetinio žurnalo „Lietuvos pilys“ šeštąjį numerį – „Lietuvos pilys 2010“.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija, Vilnius, 2011, 186 p., iliustracijos.

TURINYS:
 

Vytautas Volungevičius. Pilis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse: statusas ir pavaldumas.

Андрей Красножон. Крепость Хаджибея: иконография, археология, политика. Andriy Krasnozhon. Chadžibėjaus pilis: ikonografija, archeologija, politika.

Иван Синчук, Олег Трусов. Строительные материалы Мирского замка. Ivan Sintchouk, Oleg Trusov. Myriaus pilies statybinės medžiagos.

Vidmantas Jankauskas. Buvusios didybės šešėliai: Alšėnų pilies ikonografija.

Gediminas Vaičiūnas. Gedimino kalno šlaitų stabilumo vertinimas.

Eduardas Remecas. Vilniaus gaisro datavimo problematika: ar tikrai Vilniaus pilis sunaikino 1419 m. gaisras?

Birutė Rūta Vitkauskienė. Kas pylė vandenį ant Vilniaus karališko malūno arba Vilnios upės vagų ir kanalų klausimu.

Virgilijus Pugačiauskas. Generaliniai 1831 m. karinių įtvirtinimų planai Plikajame kalne.

Saulius Sarcevičius, Oksana Valionienė. Vilniaus Kreivosios pilies paleoreljefas ir jo įtaka miesto genezei.

Алексей Мартынюк. История Великого Княжества Литовского в миниатюрах Лицевого летописного свода XVI века. Aleksey Martyniouk. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija iliustruotoje XVI a. Maskvos kronikoje.

Raimonda Ragauskienė. Šunys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų dvaruose (XIII a. vidurys – pirmoji XVII a. pusė).