Vilniaus pilių kalvos ir slėniai

Atgal

Vilniaus pilių kalvos ir slėniai

Turinys

VILNIAUS PILIŲ KALVYNAS GEOLOGŲ AKIMIS

Jonas Satkūnas, Vidas MIkulėnas

Geologiniai tyrimai Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje.

Vilniaus kalvyno geologinė sandara.

Reljefo bruožai ir amžius.

Termoerozija, arba reljefo korozija. Nuošliaužos ir statinių deformacijos.

Bekešo kalno  griūčių padariniai, užfiksuoti senose nuotraukose.

 

ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI VILNIAUS PILIŲ TERITORIJOJE

Stanislovas Patkauskas

Aukštutinės pilies archeologiniai tyrimai. Žemutinės pilies archeologiniai tyrimai.

Archeologiniai tyrimai Vilniaus piliakalnio su papiliais (vad. Kalnų parko) teritorijoje. Kreivojo miesto-gyvenvietės  tyrimai.

Gretimų teritorijų archeologiniai tyrimai.

VILNIAUS KALVYNAS IR POŽEMINIS VANDUO

Jonas Satkūnas

Požeminiai Vilniaus vandens telkiniai ir seniausia vandentiekos sistema. Sereikiškių(Bernardinų sodo) vandenvietė.

Žemės paviršiaus  pokyčių stebėjimas Sereikiškių vandenvietės įtakos zonoje.

KAPRIZINGOS VILNIOS TRAMDYMAS XIX AMŽIUJE

Laima Vileikienė

Senoji Vilniaus užtvanka.

Vilniaus tvirtovės įrengimas.

Tiltai.

Vilnios krantų tvirtinimas.

Vilnios vagos tiesinimas.